Privacy

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen
verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die
opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.


Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien
hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om
uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer
verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw
gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk)
geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de
bewaartermijnen van de WGBO.
• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.