Kinderen

Een goed gebalanceerde wervelkolom vormt de basis voor de toekomst! Net zoals bij volwassenen komt rugpijn ook bij kinderen steeds vaker voor. De ontwikkeling is letterlijk gekenmerkt door vallen en opstaan. Een lichaam dat in de groei is weet zich veelal door compensaties aan te passen aan nieuwe en uitdagende omstandigheden. Deze patronen kunnen er op latere leeftijd voor zorgen dat de rug onomkeerbare veranderingen ondergaat. Dit kan er toe leiden dat na de groei problemen gaan ontstaan die tot in lengte van dagen kunnen blijven aanhouden. Het is dan ook belangrijk het groeiende kind een check te geven van de rug als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er is een groeiende zorg met betrekking tot die kinderen die passief gedrag vertonen en weinig aan sport en lichaamsbeweging doen.