Baby's

Baby's hebben ook een wervelkolom die onderhevig is aan allerlei invloeden tijdens of na de geboorte en in het ontwikkelingsproces. Doordat uw baby niet kan aangeven waar het ongemak zit, wordt dit op een andere manier geuit. Het is belangrijk deze uitingen te herkennen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waar u op kunt letten;

- overmatig huilen

- geprikkeld/ onrustig of schrikkerig gedrag

- veel spugen/ reflux

- overstrekken of voorkeurshouding aannemen

- verminderde zuigfunctie

- slecht verdragen van de voeding

- ontwikkelings-mijlpalen

De chiropractische behandeling van baby's is veilig en bestaat uit de toepassing van zachte druk en mobilisatietechnieken. De druk die toegepast wordt is te vergelijken met een comfortabele druk op de oogbol. Baby's van alle leeftijden kunnen door ons behandeld worden.