Preventie

Wanneer U als patiënt tevreden bent met de behandeling of het bereikte resultaat, is het mogelijk om in overleg met de chiropractor te besluiten tot een preventief behandelbeleid. In de regel betekent dit dat de chiropractor op basis van de hem/ haar bekende gegevens uit het dossier u kan voorstellen na verloop van enige tijd terug te komen. Uw gezondheidssituatie zal dan opnieuw beoordeeld worden.

De chiropractor kan ook adviseren met betrekking tot het doen van oefeningen of het geven van een voedingsadvies. Dit kan door de chiropractor zelf gedaan worden of op basis van doorverwijzing naar andere disciplines in de gezondheidszorg. De praktijk heeft in de loop der jaren een behoorlijk netwerk opgebouwd met onder andere fysiotherapeuten, oefentherapeuten, acupuncturisten, homeopaten en orthomoleculair therapeuten waarbij de kwaliteit van de geadviseerde zorg goed is.