Informed Consent

Wij werken in de praktijk met Informed Consent. Dit houdt in dat de chiropractor de bevindingen uit zijn onderzoek met u bespreekt. Doel daarvan is dat u een duidelijk beeld krijgt over wat de klacht inhoudt en welke mogelijkheden de chiropractor wilt gebruiken om te behandelen.

Wanneer u akkoord gaat met het voorgestelde plan van aanpak ondertekent u digitaal een Informed Consent formulier zodat deze bij uw dossier kan worden opgeslagen.

Indien de chiropractor niets voor u kan betekenen zult u dit ook vernemen of geadviseerd worden contact op te nemen met uw (huis)arts of verwijzer.