Echografie

Sinds kort voorzien wij in de mogelijkheid tot het doen van een echografisch (echo) onderzoek in de praktijk. Anne-Marie Koudal is bevoegd tot het uitvoeren van het echografisch onderzoek.

Echografie wordt al jaren binnen de gezondheidszorg ingezet voor de diagnostiek van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Van origine is het de radioloog die dit onderzoek uitvoert en de beelden beoordeelt. De chiropractor is specialist op het gebied van het houding en bewegingsapparaat en als dusdanig zeer goed in staat om de resultaten van het onderzoek te beoordelen en mee te nemen in het opstellen van een behandelplan.

Het doen van een echografisch onderzoek is met name handig wanneer er dusdanig veel pijnklachten zijn dat het uitvoeren van een bewegingsonderzoek bemoeilijkt wordt. Lang niet alle aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn door middel van een chiropractisch onderzoek te achterhalen. Echografie is dan ook een welkome uitkomst voor het stellen van de juiste behandeldiagnose.

Door echografie te gebruiken als chiropractor kun je veel zaken in kaart brengen, waaronder:

  • Herstel belemmerende factoren
  • Pees aandoeningen
  • Verkalkingen in spier en of pees
  • Spierscheuringen
  • Bandletsel
  • Slijmbeursontstekingen
  • Bloeduitstortingen
  • (Bepaalde) fracturen
  • Zenuwaandoeningen

Echografie inzetten binnen de chiropractie is niet alléén voor diagnostische doeleinden. Het is ook in te zetten om bijvoorbeeld de voortgang van het behandeltraject te evalueren. Echografie is meteen inzetbaar bij of na het eerste consult en dient zodoende als een nulmeting voor latere evaluatie. Er zijn geen contra-indicaties voor het doen van een echo onderzoek.