Intake

Wanneer u zich voor de eerste keer meldt in de praktijk zult u door invulling van een uitgebreide vragenlijst verzocht worden de chiropractor inzicht te geven in uw gezondheid. De vragenlijst zal met u besproken worden en als leidraad fungeren voor het uit te voeren onderzoek.

Chiropractie_Hoofddorp-HiRes-4714.jpg